Avfallsbehandling

Vanlig husholdningsavfall
Søppel kan kastes i søppelkontainere i søppelhuset. Disse tømmes hver onsdag.

Papir og papp
Kan kastes i to kontainere til venstre for fotballbanen, ved siden av garasjene der. Ikke sett i fra deg papp og papir utenfor kontainer hvis det ikke er plass i kontainer.

Annet avfall
To ganger i året, om våren og om høsten, bestiller vaktmesteren en kontainer som kan benyttes av beboerne til å kaste ting som ikke kan kastes i de vanlige søppelkontainere. Disse blir vanligvis stående fra torsdag til mandag.

Vi betaler en fast sum for kontainerene, men vi må betale ekstra for en del ting som kan leveres gratis andre steder. Dette gjelder bl. a. følgende:

  • Maling og lignende. Leveres til de mottak som kan håndtere disse på forsvarlig måte. Det nærmeste stedet er Shell stasjonen ved Lagunen. Der kan man få utlevert en nøkkel til en kontainer som står på parkeringspalssen der.
  • Elektrisk avfall. Leveres til alle butikker som selger slikt utstyr. Disse er lovpålagt å legge til rette for retur av disse varene.
  • Bilbatterier. Leveres til bl. a. Biltema og bilverksteder.

 Hjelp oss å holde kostnadene nede!