Felleskostnader

Husleien for den enkelte leilighetstype per 2004 er angitt som nettoleie.

Antall rom Bruksareal m2 Husleie Andel gjeld UB
2 58.6 3 571 273 746
2 58.6 3 766 288 684
3 64.0 3 785 290 156
3 64.0 3 960 303 549
3 67.8 3 978 304 947
3 79.4 4 153 318 340
4 97.0 4 522 346 597
4 99.0 4 639 355 575

I tillegg til nettoleie kommer per måned:

  • Dugnad 50.- kr
  • Kabel Tv 140.- kr
  • Akonto strøm

Borettslagets lån i Husbanken er et lån opptatt på dine vegne, og du må derfor dekke renter og nedbetaling av lånet over husleien til borettslaget.
I tillegg betaler borettslaget på dine vegne alle kommunale avgifter til vann, kloakk, renhold samt felles boligforsikring. Alle disse kostnadene dekkes gjennom husleien.

Husleien betales til borettslaget og innkasseres av BOB. BOB er foretningsfører for borettslaget og sørger for at alle borettslagets utgifter betales i rett tid.

Husleien vil måtte økes i takt med utgiftene til renter, avgifter osv. Renter på grunnlaget i Husbanken vil etter dagens regler gradvis øke fra 5 % første året etter innflytting til 11 % rente fra og med det syvende året. Lånet er avdragsfritt de første åtte år, deretter nedbetales lånet over 22 år. I praksis betyr det at husbanklånet kom i avdragsposisjon 1997 og er beregnet nedbetalt 2019.

Renter

Renten var fra den 1/1 1999 bunden i 5 år til 5.5 %. Fra den 01.01.04 frem til 01.04.04 har borettslaget hatt en flytende rente på 3.7 %. For å så gå ned til 3.1 %. I og med at det er flytende rente overvåker styret Norges Bank og Husbankens prognoser hver uke for å eventuelt returnere til fastrente som p.t. er 4.9 % og fra 01.04.04 4.0 %. Dersom forholdene tilsier at det som påvirker kursene endres, vil vi så snart dette fremkommer legge om til fastrente.