Nøkler

I tillegg til inngangsdøren passer leilighetsnøkkel/nøkkelbrikke også til dør i garasjen, fellesgang og bod-gang i blokken du bor i. Leilighetene er utstyrt med systemlås, slik at det alltid skal være mulig å ta seg inn med masternøkkel/nøkkelbrikke. Bruker du en ekstra sikkerhetslås, kan dette få følger for eventuelt forsikringsoppgjør ved brann eller vannlekkasje.

Vaktmester, styreleder og nestleder har masternøkkel/nøkkelbrikke om noen trenger innlåsing. Ingen innlåsing uten at godkjent legitimasjon foreligger.

Nøkkelbrikke kan kun kjøpes hos vaktmesteren. Prisen for en nøkkelbrikke er kr. 150,-.

.