Nøkler

I tillegg til inngangsdøren passer leilighetsnøkkelen også til dørene i garasjen, fellesgangen og bodgangen i blokken du bor i. Leilighetene er utstyrt med systemlås, slik at det alltid skal være mulig å ta seg inn med masternøkkel. Bruker du en ekstra sikkerhetslås, kan dette få følger for eventuelt forsikringsoppgjør ved brann eller vannlekkasje.

Vaktmester, styreleder og nestleder har masternøkkel om noen trenger innlåsing

Nøkler kan kun bestilles skriftlig hos vaktmesteren. Prisen for en nøkkel er kr. 111,-.

 

.