Parkering

Alle som har garasjeplass skal benytte den. Øvrige har reservert garasjeplass ute.

Den midterste parkeringsplassen er gjesteparkering, og skal ikke benyttes av beboerne.