Spalteventilene over vinduene

Spalteventilene over vinduene må alltid stå i åpen stilling, også i kaldt vær. Dette for å unngå sopp- og råteskader i leilighetene.