Strøm

Strømmen i borettslaget betales a konto. Dette betyr at beboerne betaler en fast sum hver måned basert på forbruket året før. Den årlig avregningen er i desember.
Avlesing av måleren foretas av vaktmesteren.

Borettslaget har en fellesavtale med Tussa-24 om levering av fellesstrøm.

Nettleien betales BKK til gjeldende takst.