Strøm

Strømmen i borettslaget betales a konto. Dette betyr at beboerne betaler en fast sum hver måned basert på forbruket året før. Den årlig avregningen er i desember.
Avlesing av måleren foretas av vaktmesteren.

Laget har fram til 31.12.2015 en fastprisavtale med Tussa-24 om strøm til 23 øre/kWh.

Nettleien betales BKK til gjeldende takst.