Generalforsamling

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av mai, og andelshaverne vil bli informert i god tid før hver generalforsamling.

Saker som beboerne ønsker å ta opp skal alltid leveres skriftlig (e-post eller brev). Dette med hensyn til at en i ettertid kan dokumentere for saker som behandles.