Planlagte styremøter

Planlagte styremøter

Vi ønsker å informere beboerne om når vi avholder styremøter. Dette gjør vi for at beboerne kan se når en kan forvente behandling av innkomne saker. Styremøter avholdes hver måned bortsett fra feriemåneden.

Neste planlagt styremøte:

Onsdag 28. august 2019

 

Alle henvendelser/saker til styret som skal behandles må være skriftlig enten via brev eller e-post.