Valgkomitéen

Valgkomitéen skal innstille kandidater til nytt styre og komme med forslag til styrehonorar og honorarer til HMS-utvalg, miljøutvalg og valgkomité.

Medlemmene i valgkomitéen fram til Generalforsamling 2022 er:

BLOKK A:  Juan Manuel Garcia

BLOKK B:  Annbjørg Hareide

BLOKK C:  Monica Sainz Serrano