Terrasse info

Under den ekstraordinære generalforsamlingentorsdag 24. april 2014 ble det avgjort at terrassene skal bygges om.  Her kommer vi til å holde dere oppdatert om alt som skjer med terrassene under hele prosjektperioden.