Vakthold

Laget har inngått avtale med Securitas AS om bomiljøvakttjeneste.

Formålet med tjenesten er å gi deg som beboere trygghet og trivsel, samtidig som Securitas vil aksjonere og demme opp for innbrudd og tyveri/hærverk. Securitas AS vil også med sin tilstedeværelse redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen.

Oppgaven til Securitas AS er inspeksjon av borettslaget av en vekter som går vaktrunder til forskjellige tider på døgnet (kveld/natt) alle dager med kontroll av dører, vinduer og korridorer. Dessuten føres også tilsyn av fellesarealer, garasjer og biloppstillingsplasser.

Beboere kan tilkalle bomiljøvakten 24 timer i døgnet, alle dager, for eksempel ved uønsket ferdsel/opphold av uvedkommende, husstøybråk eller ved håndverkerassistanse ved akutte hendelser.

Kontaktinformasjon:

Bomiljøvakten i Bergen:
Tlf. 55 28 28 00

Securitas Sentralbord (For spørsmål om tjenesten):
Tlf. 02452

Websiden:
http://www.securitas.com/no/no/Tjenester/Bomiljotjeneste/
http://www.securitas.com/no/no/Tjenester/Bomiljotjeneste/