Avfallsbehandling

Vanlig husholdningsavfall

Søppel kan kastes i søppelcontainere i søppelhuset. Disse tømmes hver onsdag.

Papir og papp

Kan kastet i to containere til venstre for fotballbanen, ved garasjene til Rognebakkane.

Ikke sett fra deg papp og papir utenfor container om den er full. 

Annet avfall

To ganger i året, om våren og om høsten, bestiller vaktmesteren en container som kan benyttes av beboerne til å kaste ting som ikke kan kastes i de vanlige søppelcontainere. Disse blir vanligvis stående fra torsdag til mandag.

Vi betaler en fast sum for containerene, men vi må betale ekstra for en del ting som kan leveres gratis andre steder. Dette gjelder bl. a. følgende:

  • Maling og lignende. Leveres til de mottak som kan håndtere disse på forsvarlig måte. Det nærmeste stedet er Shell stasjonen ved Lagunen. Der kan man få utlevert en nøkkel til en container som står på parkeringsplassen der.
  • Elektrisk avfall. Leveres til alle butikker som selger slikt utstyr. Disse er lovpålagt å legge til rette for retur av disse varene.
  • Bilbatterier. Leveres til bl. a. Biltema og bilverksteder.

 Hjelp oss å holde kostnadene nede!