Ventilasjonsviften

Ventilasjonsviften på kjøkkenet er en del av ventilasjonssystemet i hele leiligheteten og borettslagets ansvar ved feil eller skade.

Vifte
Vifte

Betjening:

A – Bryter for regulering av spjeld. Vri bryteren til venstre under matlaging, ellers skal den vris til høyre for kontinuerlig utlufting av badet og vaskerommet

B – Bryter for regulering av viftehastighet 1 – 2 – 3. Viftene kan ikke slåes av helt: 1 er den laveste innstillingen. Dette for å forhindre sopp- og råteskader.

C – Bryter for arbeidslys.

Viftene skal helst rengjøres en gang i måneden ved at hele filterdelen vaskes i oppvaskmaskinen eller såpevann. Kontakt vaktmester hvis du trenger mer informasjon i bruk/ rengjøring av viften.