Terrassene

Inntil det foreligger en avgjørelse om terrassene gjelder de gamle reglene fortsatt, spesielt når det gjelder renhold av rennen.

Rennen på terrassen må alltid være ren for rusk og rask, så vannet kan løpe fritt ned nedløpsrøret. Det er åpning ned til naboens terrasse ved rennen. Rengjøring av rennen må derfor utføres forsiktig så ikke naboen får tilgriset vinduer og terrasse.

Rekkverket må jevnlig smøres inn med treolje. Kontakt vaktmester for olje og pensler. Terrassekassene må beplantes på en måte som ikke sjenerer naboene. Sørg for at verken blomster, busker eller trær henger utover kanten til naboen under.
Ønsker du å høytrykkspyle terrassen, kontakt vaktmester. Naboen under må da varsles i god tid. Ved grilling på terrassen må det vises grillvett. Stor røykutvikling er veldig ubehagelig for dine naboer.

Se for øvrig punkt 14. og 15. i ordensreglene angående regler for tørking av klær og parabolantenner.