Ordensregler

Vi ønsker i utgangspunkt å ha så få regler i borettslaget som mulig. Reglene skal forhindre at våre handlinger får negative følger for våre naboer. Utover dette ber vi deg bruke sunn fornuft . Styret har myndighet til å vedta de ordensregler de finner nødvendig og hensiktsmessig.

Ordensregler for Saksarhaugen Terrasse. Godkjent av styret i desember 2000

Generelt:
Alle som bor i borettslaget skal bidra til ro og orden i borettslaget og plikter å følge de ordensregler styret i borettslaget har gitt.

Støy
 • Støy og boring, banking og lignende skal ikke forekomme etter kl. 19.30 på hverdager, og ikke etter kl. 18.00 på lørdager. På søndager, helligdager og offentlige høytidsdager er slike aktiviteter ikke tillatt.
 • Mellom kl. 22.30 og 06.00 alle dager skal det være ro i huset.
 • Unødvendig tomgangskjøring og rusing av bilmotorer på parkeringsplassene og i garasjene skal ikke forekomme. Dette av hensyn til de som har soverom vendt mot eller over disse stedene.
 • Kjøring på gangveiene er kun tillatt for nødvendig lasting og lossing av varer. Dette er ikke tillatt mellom kl. 20.00 og 07.00.

Parkering/Garasjer

 • Alle som har garasjeplass skal benytte den. Øvrige har reservert garasjeplass ute. Den midterste parkeringsplassen er gjesteparkering, og skal ikke benyttes av beboerne.
 • De som ikke benytter garasjeplassen, kan leie disse vekk til andre beboere som bor i samme garasjekompleks.
 • Garasjeplassene skal være ryddige. Det er kun tillatt å ha bil, moped eller motorsykkel på garasjeplassen. Av branntekniske årsaker vil alt annet bli fjernet. Kjøretøy skal være i en slik stand at det ikke utgjør en risiko for sikkerhet (bensinlekkasje og lignende).
 • Reparasjon av biler som omfatter bruk av olje, bensin, lakk, eller andre brannfarlige stoff er forbudt i garasjen. Bruk av gnistdannende apparater og åpen ild er heller ikke tillatt.
Avfall
 • Alt avfall skal være godt pakket inn for det kastes i bosscontainere. Disse må ikke fylles slik at lokket ikke går igjen. (Dette på grunn av katter, fugler og andre dyr.) Annet avfall enn husholdningsavfall, må ikke plasseres i bosshuset. Husholdningsavfall må ikke plasseres i bosskurvene ved trappehuset eller på lekeplassene.

Uteområder

 • Alle beboere er ansvarlig for at boss ikke kastes på våre utområder. Foreldre plikter å rydde inn leker og rot ved dagens slutt. Sykler plasseres i de oppsatte sykkelstativene.
 • Ballspill er ikke tillatt på gangarealet mellom blokkene og på plattingen mellom B og C blokken. På plattingen og i fellesgangene må ikke rulleskøyter, rullebrett, eller løpehjul brukes.

Dyrehold

 • Beboere kan ha husdyr så lenge de ikke er til noe ulempe for andre beboere. Dersom dyr oppholder seg på terrassen, er det eierens ansvar at de ikke går over til naboer. Husk at det er båndtvang for hunder i hele Bergen kommune.

Terrassene

 • Klær kan tørkes på terrassene dersom de henger under høyden på rekkeverket
 • Parabolantenner er ikke tillatt montert på terrassene. Styret kan gi dispensasjon i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad. I slike tilfeller gjelder det dog at de monteres under høyden på rekkeverket.