Vaktmester

Vaktmester Knut Aune er engasjert på timebasis. Han utfører arbeid etter oppdrag fra styret.

Primære oppgaver er:

 • Snømåking, gressklipping, spyling av bosshus, kosting/spyling av trapper og utearealer, skifting av lysrør utendørs og i garasje.
 • Hver måned blir inngangsbalkonger, trapper, interne gangveier, bosshus og bosscontainere spylt med høytrykkspyler.
 • Hver vår blir gangene skurt og bonet. Garasjer, parkeringsplasser og kjøreveier blir høytrykkspylt.
 • For styret utfører vaktmesteren en del administrative oppgaver som f. eks strømmåleravlesing. Etter oppdrag fra styret utfører han også mindre vedlikehold og nyanlegg.

Vaktmesteren har ikke ansvar for det innvendige i leilighetene. Ta derfor kontakt med styret om det er noe galt med din leilighet. Styret ønsker også beskjed om du ser feil og mangler ved byggene utvendig.

Hos vaktmesteren kan beboere låne følgende utstyr:

 • Høytrykkspyler til rengjøring av terrassene (ikke biler).
 • Borhammer til boring i betongveggene (mye bedre enn slagdrill).
 • Stakefjær om rørene går tett
 • Redskaper som spader, raker og lignende.

  Rask kommentar til vaktmesteren:

  captcha

  Skriv inn tekst over her: