Brannutstyr

Røykvarslere og brannslukningsapparat tilhører borettslaget og skal finnes i alle leiligheter. Leiligheter med to etasjer skal ha to røykvarslere.
Som eier av disse komponente har borettslaget etter gjeldende foreskrifter ansvar for at disse blir fagmessig kontrollert, f. eks. hvert 5 år.
Hver beboer har imidlertid ansvaret for å kontrollere at pulverapparatet og røykvarslere er i orden til enhver tid.

Pulverapparat
Vi ber om at beboere minst to ganger i året vender pulverapparatet noen ganger for å hindre at pulveret ikke klumper seg. Påse også at splinten ikke er fjernet og at manometernålen står i grønt felt. Ta kontakt med vaktmesteren eller styret hvis det er feil på en av disse tingene slik at feilen kan utbedres.

Røykvarsler
Testing av røykvarslere bør foretas en gang i måned. Vaktmesteren sender ut nye batterier til røykvarslerne en gang i året, vanligvis i november eller desember. Han kan også våre behjelpelig  med batteriskift.