Planlagte styremøter

Styremøter

Vi ønsker å informere beboerne om når vi avholder styremøter. Dette gjør vi for at beboerne kan se når en kan forvente behandling av innkomne saker. Styremøter avholdes hver måned bortsett fra feriemåneden.

Planlagte styremøte i 2021:

Tirsdag 17. august, tirsdag 14. september, tirsdag 12. 0ktober, tirsdag 09, november og tirsdag 07. desember 2021

Alle henvendelser/saker til styret som skal behandles må være skriftlig enten via brev eller e-post senest en uke før styremøte.