Generalforsamling

Årets generalforsamling ble avholdt tirsdag 23 mars kl.19.00 Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3, 5257 Kokstad

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned, og andelshaverne vil bli informert i god tid før hver generalforsamling.

Saker som beboerne ønsker å ta opp skal alltid leveres skriftlig (e-post eller brev). Dette med hensyn til at en i ettertid kan dokumentere for saker som behandles.