Styret

Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre styremedlemmene er to år, mens varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. Styret skal velges av generalforsamlingen og styreleder skal velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Styrets oppgave er å lede virksomheten i samsvar med lovvedtekter og etter generalforsamlings vedtak.

Saker til styret skal alltid leveres skriftlig (e-post eller brev). Dette med hensyn til at en i ettertid kan dokumentere for saker som behandles.

Styreoversikt 2021-2022

Styreleder – økonomiansvarlig – Per K. Clausen

Nestleder – forsikringsansvarlig – Knut Aune

Sekretær – HMS – Linda Eide

Styremedlem – HMS ansvarlig –  Sigrun Grimseid

Styremedlem – Arne Johan Nordheim

1. Varamedlem – Tor-Erik Grantvedt Wiesener

2. Varamedlem – Ellen-Karin Frafjord